Våra svenska reptiler

Alla Sveriges grodor, ödlor och ormar är fridlysta

 Den varma vårsolen lockar fram de svenska ormarna ur sina gömställen, men alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg samt ungar.

Andra fridlysta arter såsom kopparödla, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda, mindre vattensalamander samt åkergroda får man ta upp försiktigt och studera om man inte flyttar djuret från platsen. Man får också samla in rom och yngel i liten omfattning för att studera, men när ynglen har utvecklats till vuxna djur ska de genast sättas tillbaka på den plats de samlades in på.

 

Skulle huggormen påträffas på tomten så får man fånga in och flytta den, rekommenderas inte om du inte är van vid att handskas med ormar.

Om du är osäker på hur man hanterar huggormar kan du fråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om de känner till personer som kan hjälpa till med att flytta dom. Ormarna bör även flyttas någon kilometer bort för att de inte ska återvända.

Skulle det vara helt omöjligt att fånga ormen och inga andra lösningar finns så får man döda den.

 

Det finns olika tips på hur du kan göra för att undvika huggorm på din tomt. Det bästa sättet är att göra din tomt helt oattraktiv för ormar. Tex

 

· ta bort rishögar

· håll gräset kortklippt

· ingen kompost eller lövhögar intill huset

· kontrollera näten för källarventiler och sätt finmaskigt nät för hål i husgrunden

 

Annars är huggormen ett nyttigt djur som håller nere beståndet av sorkar och möss, visst kan det vara obehagligt att ha orm på tomten om man har småbarn eller hundar men annars bör den lämnas ifred. En orm attackerar inte eller går till anfall så länge man låter den vara i fred och inte trampar på den.

 

Vad är det för orm?

 

Huggorm

Huggormen är brun eller grå men även helsvarta exemplar finns, oftast känns de igen på det mörka sicksack-bandet längs ryggen.

 

Kännetecken för huggormen:
* Brunröd kant kring ögats pupill
* Huvudet täckt av små plåtar
* Den är relativt tjock och stubbsvansad jämfört med snokarna

 

Vanlig snok (vattensnok)

Den vanliga snoken är grå eller svart. Dess tydligaste kännetecken är de ljusa ”öronfläckarna”. Svarta snokar kan dock sakna öronfläckar och liknar då svarta huggormar. Den vanliga snoken, eller vattensnoken, är inte farlig.

 

Kännetecken:
* Ögat är svart med en smal gul pupillkant
* Hjässan täcks av stora ”plåtar”
* Kroppen är slankare och blankare än huggormens
* Den är ofta tecknad med rader av svarta fläckar längs sidorna

 

Hasselsnok

Hasselsnoken är gråbrun och har två rader mörka fläckar längs ryggen. Dessa kan helt eller delvis flyta ihop till band. Hasselsnok förväxlas ofta med huggorm, men är helt ofarlig.

 

Kännetecken:
* Tvåfärgat öga (gult och brunt)
* Mörkt streck på sidan av huvudet genom ögat
* Stora ”plåtar” på hjässan
* Slankare och blankare kropp än huggormens
* Helt släta fjäll (hos vanlig snok och huggorm har fjällen en svag längsås)

 

Kopparödla (kopparorm)

Kopparödlan liknar en orm men är i själva verket en helt ofarlig ödla utan ben. Den har en styv, glänsande, ljust gråbrun kropp. På undersidan har den små fjäll istället för breda bukplåtar.

 

 

Rädsla för ormar

Rädsla för ormar är svår att övervinna. Ibland kan det lyckas om den ormrädde får se en van person lugnt och stillsamt handskas med till exempel en snok. Men man bör aldrig skrämma barn för ormar, utan istället berätta att det kan göra ont att bli biten och att man kan bli mycket dålig efter ett huggormsbett. Man bör ha stor respekt för ormar, samt berätta för barnet vad det betyder när ett djur är fridlyst.

 

Åtgärder vid huggormsbett

Ta det lugnt! Ingen panik. Ta det lugnt!

 

* Den ormbitne bör vila och den bitna kroppsdelen hållas så stilla som möjligt, gärna i högläge.
* Bettstället lämnas helt ifred. Man får inte suga, skära, eller klämma. Använd inget avsnörande förband.
* Kontakta alltid sjukhus eller vårdcentral om du har blivit biten av en orm.

Särskilt allvarligt är det


* Vid bett på bålen, halsen eller huvudet
* Då ett barn, en gravid kvinna eller en äldre person blivit biten

 

Giftinformationscentralen informerar och ger råd om förgiftningar. Den nås dygnet runt på tel. 08-33 12 31 eller via 112.

 

Det är inte säkert att det blir några följder alls av ett huggormsbett. Om ingen reaktion följer kan det bero på att inget gift insprutats. Men oftast svullnar det bitna stället, blir ömt och så småningom missfärgat.

Efter ett kraftigt bett kan man få värk och svårt att sova ett par nätter. Ibland får man svårare att röra lederna närmast bettstället under några veckor. Vid sådana starka reaktioner skall den bitne alltid behandlas på sjukhus.

 

Använd gummistövlar i skog och mark och framförallt njut av naturen!

 

Källa; www.naturvardsverket.se

 

 

 

Glöm inte att besöka forumet!